header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Обрасци и формулари за РА и ТВ / АВМУ по барање
PDF
Печати
Е-пошта

Word10Logo

 

Образец_Извештај за спроведување на обрвските утврдени во дозволата за телевизиско емитување
                                                                                                     

Word10Logo

 

Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио емитување  


 

Word10Logo

 

Образецот за европски аудиовизуелни дела и европски дела од независни продуценти можете да го преземете тука

 


 

Word10Logo

 

Образецот за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот можете да гo преземете тука.

  


 

Word10Logo

 

Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање можете да ја преземете тука.