header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

ДРУГИ АНАЛИЗИ/ПУБЛИКАЦИИ
PDF
Печати
Е-пошта

Насоки за идентификација на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање:

Насоки за идентификација на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање за 2017 година

 

Податоци за досегот на радиостаниците и уделот на сателитските, регионалните и локалните телевизии во вкупната гледаност:

 2017 година

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за јануари, февруари , март и април 2017 година 

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за мај и јуни 2017 година


2016 година

pdf iconГодишен извештај за 2016 година за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку  јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, за четвртиот квартал од 2016 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку  јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, трет квартал за 2016 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, втор квартал за 2016 година

 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално ниво, прв квартал за 2016 година

 

2015 година

pdf iconГодишен извештај за 2015 година за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво, за четвртиот квартал на 2015 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво, за третиот квартал на 2015 година

 

 pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво, за вториот квартал на 2015 година 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално ниво, прв квартал за 2015 година

 Водич:

pdf icon Водичот за мониторинг на "Говор на омраза" може да го преземете тука

Сопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот плурализам:

pdf iconСопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот плурализам

 

Испитувањa од мислењето на публиката:

pdf iconИстражување на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите за 2014 година

pdf iconИспитување на мислењето на публиката за различни програми на домашните телевизиски и радио канали за 2013 година

pdf iconИстражување на мислењето на публиката за потребите на Советот за Радиодифузија на РМ за 2012 година

pdf iconИспитување на мислењето на публиката за 2009 година

 

Извештаи:

pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јанури до 31 декември 2016 година

pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јанури до 30 јуни 2016 година

pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јули до 31 декември 2015 година

pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспаретноста на сопствоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2015 година

pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспаретноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јули до 31 декември 2014 година

pdf iconИзвештај од извршеното испитување за мислењето на публиката за различни програми на домашните телевизиски и радио канали, април 2013

pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумси во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентност на сопствената и на изворите за финансирање во период од 01 јануари до 30 јуни 2014 година.

 

pdf iconИзвештај на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2013 година

 

Анализи на следењето на сопственичка структура:

pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година

pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот  до 31 декември 2012 година

pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2012 година

 

Анализи на структурата на вработените според етничка припадност:

pdf iconАнализа на структурата на вработените според етничка припадност во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година

pdf iconАнализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничка припадност во 2013 година

pdf iconАнализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничка припадност во 2012

pdf iconАнализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничка припадност во 2011 година

 

Анализа на структура на вработените :

 pdf iconСтруктура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година

pdf iconАнализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година

pdf iconАнализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2013 година

pdf iconАнализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2012 година

 

pdf iconАнализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2011 година

pdf iconАнализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2010 годинa

Анализи на плаќање на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност:

pdf iconАнализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви Јануари до 30 јуни 2012 година

pdf iconПолугодишна анализа на следењето на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јануари до 30-ти јуни, 2012

pdf iconАнализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот од 1ви јули до 31ви декември 2011 година

pdf iconАнализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година

 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak