header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

ПРАВНИ АНАЛИЗИ – СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ
PDF
Печати
Е-пошта

РАДИОДИФУЗЕРИ, ИЗДАВАЧИ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ И ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

altАнализа на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите, операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми

altАнализа за сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатени медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа за 2016 година

altАнализа за сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавни електронска комуникациска мрежа и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа во период од 1-ви јули до 31 декември 2015 година

altАнализа за сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавни електронска комуникациска мрежа и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавни електронска комуникациска мрежа во период од 1-ви јануари до 30 јуни 2015 година

altАнализа на сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа во период од 1-ви јули до 31-ви декември 2014 година

altАнализа на сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа во период од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година

 

РАДИОДИФУЗЕРИ

 

altАнализа на поведените управни спорови против акти на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во период од јануари 2016 година до декември 2016 година)

altАнализа на поведените управни спорови против акти на Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги (во период од јануари 2015 година до декември 2015 година)

altАнализа на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во период од 1-ви јули до 31-декември 2015 година)

 

altАнализа на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во период од 01 јули до 31 декември 2014 година)

 

altАнализа на поведените управни спорови против одлуките на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во периодот од јануари 2014 година до декември 2014 година

 

altАнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (од 01-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година)

altАнализа на судските прекршочни постапки заради утврдувањата на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (од 1-ви јули, заклучено со 31-ви декември 2013 година)

 altАнализа на сите спроведени мерки, упатени укажувања и известувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчестите прекршувања од страна на радиодифузерите во период од 1-ви јули до 31-ви декември 2013 година

altПравна анализа на резултатите од спроведените постапки за порамнување и поведените прекршочни постапки против радиодифузерите во периодот од 01-ви јануари до 30-ти јуни 2013 година. Прилогот можете да го преземете тука.

altАнализа на сите спроведени мерки и упатени укажувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2013 година

altАнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (заклучно со 30-ти јуни 2012 година)

altАнализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година

altАнализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузеритe во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година

altАнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки заклучно со 30-ти јуни 2012 година

altПравна анализа на резултатите од поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во периодот од јануари до јуни 2011 година)

altАнализа на сите спроведени мерки од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година

 

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

 

altАнализа за надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи: регистрирани пакети, изречени казни, најчести прекршувања и изречени мерки во третиот квартал од 2011 година

altАнализа за надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи: регистрирани пакети, изречени казни, најчести прекршувања и изречени мерки во првиот квартал од 2011 година

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak