header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

АНАЛИЗИ ОД ПРОГРАМСКИ АСПЕКТИ
PDF
Печати
Е-пошта

Политички плурализам:

pdfПолитичкиот плурализам за време на изборна кампања

pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис 2012

pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис 2011

pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис 2010

 

Анализи:

pdfАнализа на радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ (3-9 октомври 2011)

pdfАнализа на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ (3-9 октомври 2011)

pdfАнализа на програмите на МРТ 2010

pdfКомуникациска анализа на известувањето во централните вести на МТВ1, ТВ А1 и ТВ Сител 2010

 

Родот во телевизиските програмски сервиси:

pdf iconАнализа за Родот во телевизиските програми во 2016 година

 pdf iconАнализа за Родот во телевизиските програми во 2015 година

pdf iconАнализа за Родот во телевизиските програми во 2014 година

pdfАнализа за Родот во телевизиските програми 2013 година

pdfАнализа за Родот во телевизиските програми 2012 година

 

Извештаи:

pdfИзвештај за исполнување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет во 2012 година

pdfИзвештај за остварување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет на радио и телевизиските програми во 2011 година

pdfИзвештај од анализата на спотовите емитувани со ознака "бесплатно емитување" на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал 2010

 

Избори:

2013 година - Локални избори

pdfИзвештај од медиумското покривање на изборната кампања за локалните избори 2013

pdfИзвештај од медиумското покривање на вториот круг од локалните избори 2013 во вестите - први 10 дена  (27 март – 5 април 2013) 

pdfИзвештај од медиумското покривање на локалните избори 2013 во вестите - први 10 дена  (4 – 13 март 2013) 

2011 година -Предвремени парламентарни избори

pdfИзвештај од мониторингот на медиумското покривање на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2011

2009 година - Претседателски и локални избори

pdfИзвештај од медиумското покривање на претседателските и локалните избори во 2009 година

2008 година -Предвремени парламентарни избори

pdfИзвештај од медиумското покривање на предвремените избори за пратеници во Собранието на РМ

 

Истражувања:

pdfИстражување на вестите и известувањето 2001

pdfТрибина за радио и телевизиските програми и културниот идентитет 2001

 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak