header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Избори 2016 година
PDF
Печати
Е-пошта

- Извештаи до Државна изборна комисија

- Предлози за постапување од Привремената комисија за следење на медиумското претставување и писмени извештаи од извршен надзор

- Преглед на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик - неодржани Предвремени парламентарни избори (јуни, 2016)

- Преглед на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик - Предвремени парламентарни избори (декември, 2016)

 - Процедура на постапување при мониторингот на изборното медиумско претставување за Предвремените парламентарни избори што ќе се одржат во 2016 година

- Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик

- Неофицијална верзија на пречистениот текст на Изборниот законик

Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

Став на Агенцијата за обврската да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите

 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak