header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

PDF
Печати
Е-пошта

ИЗБОРИ 2016г.

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик

- Неофицијална верзија на пречистениот текст на Изборниот законик

Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

Став на Агенцијата за обврската да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите

Материјали од обуките за радиодифузерите за мониторинг на изборно медиумско претставување 


 

ИЗМЕНИ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК – 2015 ГОДИНА

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgИзвадок од Законот за изменување на Изборниот законик

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgЗакон за изменување и дополнување на Изборниот законик

 http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgИзвадок од Изборниот законик – неофицијален  текст

 


 

ИЗБОРИ 2014

 


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013

Повеќе ...

 

 

СРД за време на избори врши мониторинг на претставувањето на изборната кампања во медиумите, политичкото рекламирање за време на изборите како и во периодот од објавувањето на изборите, па се’ до официјалниот почеток на предизборната кампања, како и во текот на предизборната кампања. Изборниoт мониторинг СРД го врши согласно Законот за радиодифузната дејност и Изборниот законик.


Мониторингот на изборите 2011
Повеќе...

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak