header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Изречени мерки/ОЈЕКМ
PDF
Печати
Е-пошта

Подолу наведените извештаи се од спроведени надзори во последниов тековен месец. Сите досегашни извештаи се наоѓаат во полето Мерки / Надзори на горното мени на веб страницата.

Изречени мерки за месец јули 2017 година:

МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ 


Сите изречени мерки и извештаи од спроведени надзори на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, можете да ги најдете на следниот линк:

- Изречени мерки и извештаи за оператори на јавни електронски комуникациски мрежи

- Изречени мерки и извештаи на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak