header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Изречени мерки/радиодифузери
PDF
Печати
Е-пошта

Подолу наведените извештаи се од спроведени надзори во последниов тековен месец. Сите досегашни извештаи се наоѓаат во полето Мерки / Надзори на горното мени на веб страницата.

Изречени мерки за месец juli 2017 година:

Радио РФМ ДООЕЛ СкопјеСите изречени мерки и извештаи од спроведени надзори на радијата и телевизиите, можете да ги најдете на следните линкови:

Изречени мерки и извештаи за телевизии 

Изречени мерки и извештаи за радија

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak