header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

ЛОКАЦИИ ЗА СИГНАЛ
PDF
Печати
Е-пошта

30.03.2015- Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнал од операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (преземи во pdf)