header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 19.11.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 18-та седница одржана на 19.11.2014 ја усвои Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година, заедно со Финансискиот план за 2015.

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена односно до 19-ти декември да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје

Нацрт-програмата за планирани активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Финансискиот план за 2015 година можете да ги преземете download


 

Скопје, 29.01.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 5-та седница одржана на 29.01.2014 ја усвои Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, заедно со Финансискиот план за 2014.

Агенцијата ги повикa сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје или на следниот линк.

Нацрт-програмата за планирани активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Финансискиот план за 2014 година можете да ги преземете тука.

 

 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak