header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

БЕЗ КОНКУРС - ОБРАЗЕЦ
PDF
Печати
Е-пошта

Word10Logo

 

Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување, можете да го преземете тука.

 

Word10Logo

 

Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за радио емитување, можете да го преземете тука.

 

Word10Logo

 

Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за непрофитна радиодифузна установа, можете да го преземете тука.

 


 

КАКО ДА ЈА ВПИШЕТЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОГРАМАТА/МУЗИКАТА ВО ПРИЈАВИТЕ?

За полесно да ја впишете структурата на планираната програма, односно структурата на планираната музика во Пријавите, Агенцијата подготви ексел табели, со чија помош автоматски се пресметува времетраењето на програмата/музиката, времетраењето на програмата по функции и застапеноста по функции.

 

На следните линкови можете да ги преземете соодветните ексел табели:

Програмски концепт за телевизискиот програмски сервис

Програмски концепт за радио програмски сервис

 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak