header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj TV KANAL VIS

Shkup, 25.05.2017. - Gjatë mbikëqyrjes së jashtëzakonshme të punës së SHTR TV-KANAL VIS SHPKNJP Strumicë, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konstatoi...

Më shumë...  
Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj TV ALFA – neni 48 nga LSHMAA

Shkup, 23.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me detyrë zyrtare realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore...

Më shumë...  
Deklaratë për opinion

Shkup, 23.05.2017. - Televizioni rajonal Telekanal A1 nga Strumica, e njoftoi Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele se...

Më shumë...  
Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj TV Sitel 3

Shkup, 22.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj punës së SHTR Televizioni Sitel 3 SHPKNJP Shkup...

Më shumë...  
Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj TV KANAL VIS

Shkup,19.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj punës së SHTR TV-KANAL VIS SHPKNJP Strumicë...

Më shumë...  
Mendimi i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në aspekt të parashtresës së TV Sitel

Shkup, 19.05.2017. - Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Republikën e Maqedonisë dorëzoi deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele...

Më shumë...  
Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të TV stacioneve, janar-prill 2017

Shkup,16.05.2017. - Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme...

Më shumë...  
Mbikëqyrje e jashtëzakonshme e punës së TV 24 VESTI – parimet për realizimin e veprimtarisë

Shkup,16.05.2017. -  Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele pas parashtresës së marrë, realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme të punës së SHTR 24 VESTI...

Më shumë...  
Filloi përgatitja e Strategjisë për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele 2018-2022

Slika 1 15.05.2017Shkup, 15.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele sot shënoi edhe fillimin zyrtar të përgatitjes së Strategjisë...

Më shumë...  
Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj TV NOVA – parimet për realizimin e veprimtarisë

Shkup, 05.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme të programit të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit...

Më shumë...  
Shkresë deri te Këshilli programor i RTM-së

Shkup, 03.05.2017. - Agjencia e ftoi Këshillin programor të RTM-së që ta rishqyrtojë informimin e shërbimit publik...

Më shumë...  
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tjetri > Fund >>

Faqe 1 nga 49

STRATEGJIA AL 2018 2022

Izbori 2016

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski