header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ТРЕБА СЕКАДЕ ДА ЕМИТУВААТ ИСТ ПРОГРАМСКИ СЕРВИС

Скопје, 24.06.2016 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе програмски надзор со кој направи споредба на програмата што ја емитува Радио Канал 77 во Скопје, Битола и во Штип...

Повеќе...  
Спроведен вонреден програмски надзор на РА Канал 77

Скопје, 24.06.2016г. - Агенцијата спроведе вонреден програмски надзор на програмскиот сервис на Канал 77 емитуван во Скопје, Штип...

Повеќе...  
Агенцијата изрече мерка - опомена на ТВ ШУТЕЛ

Скопје, 24.06.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при редовен административен надзор врз ...

Повеќе...  
Втор јавен состанок за 2016 - Активности на Агенцијата и новости во медиумската сфера

DSC direktorСкопје, 23.06.2016г. - Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa вториот јавен состанок за 2016 година...

Повеќе...  
Изречена мерка–опомена на ТВ Шутел

Скопје, 21.06.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при редовен административен надзор врз ТВ...

Повеќе...  
Изречена мерка–опомена на ТВ ЕДО и РЕГИОНАЛНА ТВ О2

Скопје, 20.06.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при редовен програмски надзор врз ...

Повеќе...  
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува инцидентот во ТВ 21

 Скопје, 18.06.2016 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува вчерашниот инцидент во ТВ21...

Повеќе...  
Агенцијата спроведе контролен административен надзор врз Радио Охрид и Радио ДИ-ЏЕЈ

Скопје, 16.06.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен административен надзор врз...

Повеќе...  
Покрената прекршочна постапка против ТВ Сител

Скопје, 14.06.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје...

Повеќе...  
Активности на АВМУ за популаризирање на правото за одговор и исправка

Скопје, 13 јуни 2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во изминатиот период, спроведе низа активности насочени кон подигање на јавната свест...

Повеќе...  
Повик за состанок за Нацрт-Правилникот за утврдување на локациите за испорачување на сигналот од ОЈЕКМ и давателите на АВМУ по барање

Скопје, 31.05.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Нацрт-Правилник за утврдување на локациите до кои ОЈЕКМ ...

Повеќе...  
<< Прва < Предходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Последна >>

Страна 1 од 35

Vtor javen sostanok 23.06.2016

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

licasosetilnapoprecenost

slika-4f-copy

odgovorispravkamk

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak