header logo

  • 9-9
  • Makedonski- 17-18
  • 1.2

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Седница бр. 27 - 02.09.2015

Скопје, 01.09.2015г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница на Советот на Агенцијата, ја закажува за 02.09.2015г. во 14:00 часот, со следниот...

Повеќе...  
Агенцијата изрече мерка-опомена на ТВ Сител 3

Скопје 21.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со Годишниот план за вршење надзор спроведе редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ, Скопје...

Повеќе...  
Агенцијата изрече мерка-опомена на ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА, Гостивар

Скопје 19.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со Годишниот план за вршење надзор спроведе редовен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране Гостивар...

Повеќе...  
Агенцијата изрече мерка-опомена на ТВ Канал 5 плус Скопје

Скопје 19.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со Годишниот план за вршење надзор спроведе редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 плус, ДООЕЛ Скопје...

Повеќе...  
Агенцијата изрече мерка-опомена на ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА, Гостивар

Скопје 19.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со Годишниот план за вршење надзор спроведе редовен надзор врз работата наТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране Гостивар...

Повеќе...  
Агенцијата изрече мерка-опомена на ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА

Скопје 17.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со Годишниот план за вршење надзор спроведе редовен надзор врз работата на ТВ Чеграни Медиа....

Повеќе...  
Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиуски услуги за 2014 година

Скопје, 17.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја изработи Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година...

Повеќе...  
Агенцијата изрече мерка-опомена на ТВ Стар Штип

Скопје 17.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со Годишниот план за вршење надзор спроведе редовен надзор врз работата на ТВ Стар ДОО Штип....

Повеќе...  
Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на операторот на јавната електронска комуникациска мрежа ВОКС КАТВ ДОО Гостивар

Скопје, 10.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе редовен надзор врз работата на...

Повеќе...  
Агенцијата изрече мерка-опомена на ТВ 24 Вести

Скопје 07.08.2015г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со Годишниот план за вршење надзор спроведе редовен надзор врз работата на...

Повеќе...  
АВМУ бара почитување на законите и владеење на правото

Скопје, 31.07.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги инсистира при секое нејзино спомнување во текстовите и прилозите посветени на договорот од Пржино да се има во предвид дека станува збор за независно регулаторно тело...

Повеќе...  
<< Прва < Предходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Последна >>

Страна 1 од 31

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

licasosetilnapoprecenost

slika-4f-copy

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak