header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Извршен административен надзор врз изданијата на печатени медиуми на „Битолски весник“ Битола, „Заман“ Скопје и „Јени Балкан“ Скопје

Скопје, 26.10.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз изданијата на печатените медиуми на...

Повеќе...  
Седница бр.36 - 28.10.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 28.10.2016 година (петок), со почеток во 12:00 часот...

Повеќе...  
Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година

Скопје, 21.10.2016г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги веќе неколку години наназад изработува анализи на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија...

Повеќе...  
Агенцијата го осудува нападот на новинар на ТВ Телма

Скопје, 21.10.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува вчерашното насилство врз новинарот на ТВ Телма... 

Повеќе...  
Редовен програмски надзор врз Македонска Радиотелевизија – МРТ 2

Скопје, 20.10.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата на Јавното радиодифузно претппријатие Македонска Радиотелевизија...

Повеќе...  
Агенцијата изрече меркa опоменa на операторот ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП

Скопје, 20.10.2016г. – При редовен надзор врз операторот ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово...

Повеќе...  
Предлози на Привремената комисија за четвртиот извештаен период од мониторингот на 18 програмски сервиси

Скопје, 19.10.2016г. - Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи за извршен мониторинг на изборното медиумско претставување на 18 програмски сервиси...

Повеќе...  
Соопштение од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за периодот од 2 до 11 октомври 2016 година

Скопје, 19.10.2016г. - Мониторингот на медиумите во периодот од 2 до 11 oктомври 2016 година покажа дека медиумите во делот...

Повеќе...  
Tече рокот за усвојување и доставување ценовници за ППР

Скопје, 19.10.2016г. - Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги потсетува радиодифузерите дека од вчера тече рокот во кој треба да усвојат и да достават ценовници за платено политичко рекламирање...

Повеќе...  
Агенцијата изрече меркa опоменa на операторот СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје

Скопје, 18.10.2016г. – При спроведен редовен надзор врз операторот СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, Агенцијата констатираше прекршувањe на член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги...

Повеќе...  
<< Прва < Предходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Последна >>

Страна 1 од 40

Izbori 2016

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

licasosetilnapoprecenost

slika-4f-copy

odgovorispravkamk

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak